Giới thiệu

logo kinh dai kim thanh

Kính bảo hộ lao động ĐKT được sản xuất bởi công ty Đại Kim Thành, các sản phẩm kính bảo hộ lao động của Đại Kim Thành được sản xuất tại theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

Kính bảo hộ của Đại Kim Thành đa dạng về mẫu mã, có chất lượng tốt, phù hợp với hầu hết các nhu cầu về an toàn trong các hoạt động sản xuất hằng ngày, sản phẩm kính bảo hộ của Đại Kim Thành cũng đã được công bố và phân loại trang thiết bị y tế nhóm A.

Tim hiểu thêm

S Ả N  P H Ẩ M

Các sản phẩm kính bảo hộ lao động do Đại Kim Thành sản xuất

Kính bảo hộ lao động phổ thông

Kính bảo hộ lao động giá rẻ

Kính bảo hộ lao động cận thị

Tin tức