GIỚI THIỆU

Kính bảo hộ ĐKT là sản phẩm kính bảo hộ lao động được sản xuất tại Việt Nam với các tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 với các quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ để các sản phẩm đầu ra đảm bảo chất lượng.

Các sản phẩm kính bảo hộ của ĐKT đa dạng về mẫu mã, có chất lượng tốt, phù hợp với hầu hết các nhu cầu về an toàn trong các hoạt động sản xuất hằng ngày. Ngoài ra, sản phẩm của ĐKT cũng đã được công bố và phân loại trang thiết bị y tế nhóm A.